Facebook YouTube

Dofinansowanie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Zabezpieczenie zaplecza maszynowego wypożyczalni sprzętu budowlanego i ogrodniczego” mająca na celu: Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD poprzez wprowadzenie usług wynajmu sprzętu budowlanego i ogrodniczego. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  Bory Dolnośląskie.